วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สาวน้อยคาทรินา เกวลิน ส่งจดหมายขอจัดกิจกรรมรณรงค์ ลงนามยื่นเอกสารถึงประธานาธิบดีบารัค โอบามา เพื่อขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโย

เรียน คุณครู Chapman

        ดิฉันชื่อ คาทริน่า  เกวลิน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั้นเรียนวิชาชีววิทยาที่คุณครูรับผิดชอบสอนในปี ค.ศ. 2012 ถึงปี ค.ศ. 2013 ดิฉันเขียนจดหมายถึงคุณครูด้วยความหวังว่า คุณครูจะอนุญาตให้มีการใช้เวทีซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณโรงอาหารในวันใดวันหนึ่งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ทั้งนี้ วันที่ดิฉันเห็นว่าเหมาะสม คือวันพฤหัสบดีที่ 26 ที่จะถึงนี้

     ตอนนี้มีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐบาล กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และวัดซึ่่งดิฉันให้ความศรัทธา สถานการณ์ที่ว่านี้ คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสของวัดดังกล่าว รวมทั้งวัด และการดำเนินการต่าง ๆ ของวัดซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสันติภาพโลกกลับถูกกล่าวหาในข้อหาที่ไม่มีมูลความผิดตามกฎหมาย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้นำสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นบุคคลที่มีความสงบ สันโดษ เป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดสันติภาพโลกอย่างเข้มแข็งที่สุด สำหรับเรื่องการสนับสนุนให้เกิดสันติภาพโลกนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อให้ชาวโลกทั้งหลายได้มีโอกาสในการเรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสอนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้ที่ให้ความสนใจ
      ดิฉันมีความเชื่อมั่นและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การกระทำต่าง ๆ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้น ไม่มีส่วนในการสร้างความเดือนร้อนและทำอันตรายใด ๆ ให้แก่สรรพชีวิตในโลกนี้อย่างแน่นอนนั่นเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาท่านได้ทุ่มเทและช่วยเหลือในการสร้างสันติภาพให้แก่โลกนี้มาโดยตลอด และท่านก็ยังเป็นต้นแบบในการทำความดีและในการดำเนินชีวิตของดิฉันตั้งแต่ดิฉันจำความได้อีกด้วย ณ ตอนนี้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงเป็นอย่างยิ่งและจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และเพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว

     วัดสาขาวัดหนึ่งของวัดพระธรรมกาย คือวัดพระธรรมกายอซูซ่า ได้ตัดสินใจยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อทำเนียบขาว เพื่อให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อในประเทศไทยมีการสื่อสารข้อมูลไปยังประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา  และเพื่อที่จะให้เราได้รับการช่วยเหลือจากทำเนียบขาวในการเข้ามาเยียวยาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในการนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ลงชื่อร้องเรียนเป็นจำนวนหนึ่งแสนคนภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2016  ซึ่งขณะนี้เรามีรายชื่อผู้ร้องเรียนเพียงสองหมื่นหกพันคนเท่านั้น เป้าหมายของดิฉันจึงประสงค์จะใหมีรายชื่อผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 300 คน จากโรงเรียนของเรา

      และเนื่องด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่บีบรัด และกำหนดเวลาในการลงชื่อร้องเรียนก็ใกล้ถึงกำหนดเข้ามาทุกขณะ  ประกอบกับได้มีการประกาศจับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเป็นทางการจากภาครัฐในวันพฤหัสบดี ขณะนี้พวกเราอยู่ในช่วงเวลาที่ประสบกับปัญหาและความยากลำบาก ป็นอย่างยิ่ง  แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ดิฉันก็จะไม่ละทิ้งความพยายาม แม้จะเป็นเพียงแค่นักเรียนชั้นธยมศึกษาตอนปลาย แต่ดิฉันก็มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้พ้นจากสถานการณ์อันลวร้ายนี้เท่าที่ดิฉันจะสามารถกระทำได้โดยไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับดิฉันในการดำเนินการดังกล่าว  
         เพื่อการนี้ ดิฉันจึงมีความประสงค์ที่จะขอใช้เวทีในวันพฤหัสบดีช่วงเวลาของการรับประทานอาหารกลางวัน  และหากทางโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไมขัดข้องใด ๆ ดิฉันประสงค์จะขอให้ทางโรงเรียนโปรดอำนวยความสะดวกในเรื่องเครื่องเสียงให้แก่ดิฉันด้วย  
       นอกจากนี้ ดิฉันจะได้จัดทำโปสเตอร์ที่มีข้อความว่า สันติภาพโลก โปรดช่วยพิทักษ์วัดของเรา พิทักษ์ประเทศไทย ด้วยการลงชื่อยื่นคำร้องถึงทำเนียบขาว โดยจะนำโปสเตอร์ดังกล่าวไปติดไว้ที่โรงอาหาร และประตูภายนอกด้วย  ดิฉันได้จัดเตรียมเอกสารจำนวน 300 ชุด เพื่อบอกเล่าถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยช่องรายชื่อจำนวนเพียงพอสำหรับบุคคล 300 คน  และจะได้นำโต๊ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าเวทีเพื่อจัดวางเอกสารและป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการสร้างความสนใจและจูงใจบุคคลในบริเวณโรงอาหาร 
      ดิฉันขอแจ้งว่าดิฉันจะมีการแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจดังกล่าวด้วยการร้องและเต้น ซึ่งได้เตรียมรายชื่อเพลงเสนอมาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว  ทั้งนี้ ดิฉันขอสัญญาว่า จะไม่มีการใช้คำพูดหยาบคายหรือคำพูดยั่วยุที่ก่อให้เกิดความรุนแรงแต่อย่างใด  ดิฉันตระหนักเป็นอย่างดีว่า ช่วงเวลาที่ขออนุญาตนี้เป็นช่วงเวลาที่มีกำหนดการอื่นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว  อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความฉุกเฉินและเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงถึงชีวิต  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน

      ในการนี้ ดิฉันได้แนบลิงค์ของการยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมถึงทำเนียบขาวมาด้วยแล้ว หากมีความเป็นไปได้ ดิฉันอยากร้องขอให้มีการเผยแพร่ลิงค์ดังกล่าวนี้ออกไปยังช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  สุดท้ายนี้ ถือเป็นความกรุณาย่างยิ่งที่ท่านจะได้โปรดอนุญาตให้ใช้เวทีในวันและเวลาดังกล่าว

    สามารถติดต่อดิฉันได้ทางอีเมล์นี้หรือจะโทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับดิฉันเป็นการเฉพาะตัวก็ได้

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง คุณครู Chapman
ด้วยความเคารพ
นักเรียนของคุณ

Dear Mrs. Chapman,
    My name is Katrina Kaevalin and I am a senior who was in your biology class in 2012-13. I am writing to you in hopes you will allow me to borrow the stage in the cafeteria briefly on any day as soon as possible, preferably Thursday, the 26th.
    There is a situation in Thailand regarding their government and DSI and my temple. Our venerable Dhammajayo, the temple's CEO and head monk, is being wrongly accused of false claims about him, his temple, and innocent actions promoting world peace. He is a religious leader, a peaceful individual, and a strong advocate for human rights.  He uses all of his power to help benefit the people in need all around the world while teaching Buddhism as an offered way of life to those who seek it. He is in no way of any harm to our world, and has been my idol since birth. He has helped his community as much as he could, and now he is in dire need of help, as well.
    One of our branches in Azusa has decided to make a petition to make this situation known in the White House. To reach the House, we need 100,000 signatures, and there is a deadline on June 16th. We are currently at 26,000, and my goal is to gain at least 300 from our school.
    Although the deadline is quite soon, the arrest is actually taking place officially on Thursday... We are all troubled, however I refuse to give up hope. I am only a high school student, but I want to do as much as I can to be of some help to him. There are no boundaries for me to help a hero. I ask to borrow the stage on Thursday at lunch time, and if it is not a problem, I hope ASB or my choir director can provide me with the sound equipment. This includes 2 speakers, a microphone, and an aux cord. I will be making posters saying "World Peace", "Save our temple", "Save Thailand", Sign this petition", and I hope to locate these posters in the cafeteria and outside its doors. I have printed out the papers with information about the situation and the petition list with 300 spaces provided. I will set up a table next to the stage to place those papers and signs, and with all the courage I can gain, I will be singing and dancing to gain attention to this matter on stage. I have my music list as well. And I promise you there will be no foul language. I understand there are already other events going on on our campus at lunch, however, this matter is very urgent and involving a life or death situation, and I need to act as rapidly as possible.
    Also, here is the link to the petition. If available to, please spread the word, too, or re-post on social media. Although, it is already a major help to be able to use the stage. Human Rights Violation: Plea for Justice for Ven. Dhammajayo, Denied Reasonable Accommodation as a Defendant | We the People: Your Voice in Our Government


    Please contact me through this email as soon as you can, or you can call me in to talk personally, as well.
Thank you so very much Mrs. Chapman.
Sincerely,
Your student
Katrina Kaevalin
Student # 812546

P.S.- Your the best!

25 ความคิดเห็น:

 1. สุดยอดเลย อย่างนี้เด็กดีวีสตาร์น่าเอาไปทำบ้างนะ

  ตอบลบ
 2. ยอดเยี่ยมคะ น้องคาทริน่า

  ตอบลบ
 3. ยอดเยี่ยมคะ น้องคาทริน่า

  ตอบลบ
 4. อ่านแล้วตื้นตันใจ น้ำตาจะไหลค่ะ เข้าใจดีมากเพราะพวกเรามีใจเดียวกัน

  ตอบลบ
 5. อ่านแล้วตื้นตันใจ น้ำตาจะไหลค่ะ เข้าใจดีมากเพราะพวกเรามีใจเดียวกัน

  ตอบลบ
 6. อ่านแล้วตื้นตันใจ น้ำตาจะไหลค่ะ เข้าใจดีมากเพราะพวกเรามีใจเดียวกัน

  ตอบลบ
 7. ปลื้มน้ำตาจะไหล ขอขอบคุณน้องคาทริน่าที่ออกมาปกป่องหลวงพ่อด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 8. ปลื้มน้ำตาจะไหล ขอขอบคุณน้องคาทริน่าที่ออกมาปกป่องหลวงพ่อด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 9. น้องมีจิตใจงดงามสมกับเป็นลูกหลวงพ่อจงแสดงความเข้มแข็งและจิตมุ่งมั่นเพื่อหลวงพ่อและความถูกต้องต่อไปพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนทึ่ส่วนร่วมนะค่ะ

  ตอบลบ
 10. ขอชื่นชม น้องคาทริน่า มากๆ ครับ น้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่จริง ๆ ลูกหลวงพ่อจะไม่ยอมให้ความ อยุติธรรมมารังแกพระพ่ออันเป็นที่เคารพรักและศรัทธา ของลูกๆ ครับ

  ตอบลบ
 11. ปลื้มมากค่ะ เราต้องช่วยกันปกป้องหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 12. ปลื้มมากค่ะ เราต้องช่วยกันปกป้องหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 13. ปลื้มใจจัง สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 14. ปลื้มใจจัง สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 15. ขอชื่นชม นี่แหละอนาคต ของพระศาสนา สู้ๆ

  ตอบลบ
 16. ขอชื่นชม นี่แหละอนาคต ของพระศาสนา สู้ๆ

  ตอบลบ
 17. น้องคาทินา..คือ ต้นบุญให้กะใครอีกหลายคน. ท่ามกลางสนามรบ เราจะพบยอดวีรบุรุษ วีรสตรี. หนูคาทินา. คือ 1ในนั้น. อ่านแล้วซึ้งในหัวใจของหนู๋มากๆ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 18. น้องคาทินา..คือ ต้นบุญให้กะใครอีกหลายคน. ท่ามกลางสนามรบ เราจะพบยอดวีรบุรุษ วีรสตรี. หนูคาทินา. คือ 1ในนั้น. อ่านแล้วซึ้งในหัวใจของหนู๋มากๆ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 19. น้องคาทินา..คือ ต้นบุญให้กะใครอีกหลายคน. ท่ามกลางสนามรบ เราจะพบยอดวีรบุรุษ วีรสตรี. หนูคาทินา. คือ 1ในนั้น. อ่านแล้วซึ้งในหัวใจของหนู๋มากๆ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 20. น้องคาทินา..คือ ต้นบุญให้กะใครอีกหลายคน. ท่ามกลางสนามรบ เราจะพบยอดวีรบุรุษ วีรสตรี. หนูคาทินา. คือ 1ในนั้น. อ่านแล้วซึ้งในหัวใจของหนู๋มากๆ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 21. สุดยอดเลยครับน้อง เจ๋งจริงๆ อนุโมทนาบุญครับ

  ตอบลบ
 22. สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยคะ สุดยอดสุดๆๆ สมเป็นลูกหญิงของหลวงพ่อ กล้าหาญในการทำความดี

  ตอบลบ
 23. สาธุๆๆคนดีของพระพุทธศาสนา ให้บุญรักษา

  ตอบลบ