วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผู้ป่วยอาการหนักทำไมไม่ไป ร.พ.?

ผู้ป่วยอาการหนักทำไมไม่ไป ร.พ.?
       ผม นพ. บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์ แพทย์ผู้เชียวชาญสาขานิติเวชศาสตร์
ได้พบข้อความทางโลกโซเชียล เกียวกับอาการอาพาธของหลวงพ่อธัมมชโย ที่กล่าวว่าอาการหนักขนาดนี้ทำไมไม่ไป รพ.การรักษาตัวภายในวัดเป็นการรักษาที่ผิดหลักการแพทย์
แสดงให้เห็นว่าผู้พูดไม่มีความไม่เข้าใจในหลักกฎหมายทางการแพทย์ เรื่องสิทธิผู้ป่วยและสถานพยาบาล
          ผมในฐานะแพทย์นิติเวช จึงขออนุญาตแสดงความคิดเห็นดังนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนครับ
           การที่ผู้ป่วยจะตกลงปลงใจในการรักษากับแพทย์คนไหน หรือไปโรงพยาบาลไหน เป็นเรื่องสิทธิของผู้ป่วยโดยแท้ ไม่สามารถไปบังคับให้ไปรักษาได้ แม้แพทย์มีหน้าที่ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยไม่ได้ร้องขอก็ตาม แต่ไม่สามารถไปละเมิดผู้ป่วยได้ หน้าที่รักษาผู้ป่วยนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมในกรณีที่เป็นความจำเป็นและเร่งด่วนเท่านั้น (ภาวะฉุกเฉิน) และเมื่อผู้ป่วยยินยอมให้รักษาแล้วไม่ว่าเป็นที่ไหน แพทย์ก็รักษาได้ ไม่ขึ้นกับสถานที่ เวลา และสถานการณ์ ในป่าแพทย์ก็รักษาคนได้        
            โดยทั่วไปแพทย์มีพื้นฐานจิตใจเมตตามากอยู่แล้ว จึงมีความยินดีที่จะรักษาคนทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ถ้าผู้ป่วยเป็นบุคคลที่มีบุญบารมีอย่างยิ่งแล้ว แพทย์ผู้มีจิตเมตตาและมีความสามารถท่านใดทราบ ก็อยากได้บุญกันทั้งนั้น จึงไม่แปลกที่เขาเหล่านั้นจะไปรักษาหลวงพ่อธัมมชโย ถึงวัดพระธรรมกาย และเมื่อแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตรวจรักษาผู้ป่วยแล้ว ก็ย่อมสามารถออกใบรับรองแพทย์ ที่แสดงภาวะสุขภาพของผู้ป่วยได้เสมอโดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายใดๆ
          ในมุมมองของการประกอบวิชาชีพเวชในสถานพยาบาลไม่ว่าของรัฐหรือเอกชน ทั้งโรงพยาบาลและคลินิก ถ้าได้จัดตั้งและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้ทั้งสิ้น

บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์ พ.บ. ว.ว.(นิติเวชศาสตร์), น.บ., น.บ.ท.ส

8 ความคิดเห็น:

 1. กราบขอบพระคุณคุณหมอ ที่กรุณาให้ความรู้แก่สาธารณชนด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 2. กราบขอบพระคุณคุณหมอ ที่กรุณาให้ความรู้แก่สาธารณชนด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 3. ผู้ป่วยอยากทำอยางไร เราผู้เป็นญาติ ย่อมอยากถวายสิ่งดีๆให้ มันเป็นเรื่องธรรมดา คนธรรมดาทำความเข้าใจได้ อยากให้พวกพูดป่วยจัง เวลาญาติขัดใจจะเป็นอย่างไร ระวังนะคะ อจีกรรม มโนกรรม กับพระผู้ทรงศีล แต่ตัวเองไม่มีศีลแล้วคิดว่าท่านเหมือนตัวเอง โปรดระมัดระวัง หลวงพ่อถ้าไม่ดีจริงไม่มีลูกศิษย์ลูกหาขนาดนี้หรอก แต่เราเข้าใจลางนี้ชอบลางยา แต่อย่ามากล่าวจาบจ้วงผู้อื่นนะคะ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าใบรับรองแพทย์ก็ไม่ผิดปกติอะไร ซึ่งทางวัดเค้าก็บอกชี้แจงชัดเจนนะว่า ใบรับรองแพทย์ออกโดยแพทย์ผู้เชียวชาญด้านโลหิตวิทยา ที่เดินทางมาจากรพ.จ.ราชบุรี ท่านไม่ได้เดินทางไปที่รพ. dsi ก็รู้อยู่แต่สื่อต่างไออกแบบนี้เพื่อชี้นำสังคมให้เข้าใจผิดเพื่ออะไรกัน?

  ตอบลบ
 5. ขออนุโมทนาบุญกับคุณหมอที่เมตตามาให้ความรู้ ค่ะ

  ตอบลบ
 6. ขออนุโมทนาบุญกับคุณหมอที่เมตตามาให้ความรู้ ค่ะ

  ตอบลบ
 7. กราบอนุโมทนาสาธุการที่คุณหมอเมตตาให้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ

  ตอบลบ
 8. กราบอนุโมทนาสาธุการที่คุณหมอเมตตาให้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ

  ตอบลบ